Zorgplicht

De plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat bij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is.