Privacy

Het ouder- en jeugdsteunpunt respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewetgeving.

Het ouder- en jeugdsteunpunt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Wil je weten hoe de samenwerkingsverbanden omgaan met privacy? Kijk dan op hun websites.