Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De school waar je kind vandaan komt, moet informatie over je kind geven aan de nieuwe school. Elke school moet een onderwijskundig rapport (OKR) opstellen als een leerling naar een andere school gaat. Die nieuwe school kan een andere reguliere school zijn of een school voor gespecialiseerd onderwijs, zoals voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs. De school geeft de informatie door het maken van een onderwijskundig rapport. In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie. Deze onderdelen zijn: 

  • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum 
  • Leerresultaten en schooladvies 
  • Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag 
  • Informatie over begeleiding 
  • Of je kind vaak niet op school is geweest 

De school maakt het onderwijskundig rapport. Maar jij mag de school wel vragen om jouw opmerkingen erbij te zetten. En vanaf 16 jaar, opmerkingen van je kind zelf. Lees hierover meer bij de vraag ‘Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?’