Veelgestelde vragen Voortgezet Onderwijs

Jongeren (of leerlingen) moeten in Nederland onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Als een jongere dan nog geen startkwalificatie heeft, moet die nog onderwijs volgen tot het 18 jaar is. Vanaf die leeftijd zijn kinderen niet meer leerplichtig. Soms is extra hulp, andere uitleg of lesstof op school nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.

In de veelgestelde vragen lees je meer over passend onderwijs op de middelbare school.

Voortgezet Onderwijs